Sot (22.09.2020) në Tetovë është mbajtur Bordi Administrativ i OZRMV-së. Në Bordin e Drejtorëve ishin të pranishëm shumica e kryetarëve të Odave Rajonale të zejtarisë, të udhëhequr nga kryetari Agron Fazliji dhe nënkryetari Sasho Bogoeski. Në Bordin e Drejtorëve u arritën disa përfundime:
– Të vazhdohet me kërkesat dhe bashkëpunimi me institucionet kompetente për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për Zejtarët.
– Zejtarët do të përfshihen në masat mbështetëse të qeverisë që do të miratohen së shpejti (ku përfshihet paga minimale, 50 për qind e kontributeve, si dhe ndihma direkte financiare që do të shkojë për zanatet e vjetra më të rrezikuara)
– Të sjellë artizanët dhe kompanitë në përputhje me Ligjin për Veprimtarinë Zejtare nga viti 2015 dhe t’i regjistrojë ato në Regjistrin e ri Elektronik të Zejtarëve.
– Të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi me Unionin e Odave Ekonomike të Maqedonisë për partneritet të barabartë dhe pjesëmarrje të përbashkët në projekte nga të cilat do të përfitojnë edhe Odat Ekonomike dhe Zejtarët.
– Në një periudhë një mujore, artizanët duhet të futen në Regjistrin e ri Elektronik të Artizanatit për të kuptuar më mirë numrin e madh, i cili do të na japë një rëndësi dhe rëndësi edhe më të madhe para institucioneve.