ИНФО

Основни податоци за Занаетчиската комора на Република Северна Македонија ЗКРСМ е под надлежност на Министерството…

КОМОРИ

Занаетчиска комора на Република Северна Македонија се состои од 1 градска и 15 регионални занаетчиски…

ЗАНАЕТИ

Според Комората на занаетчии во Македонија има над 7.000 пријавени занаетчии кои работат во 300…

НАСТАНИ

ЗКРСМ беше во посета во Албанија кај претседателот на Занаетчиска комора на Република Албанија

Денеска (16.03.2021) претседателот на Занаетчиска комора на Република Северна Македонија господинот Агрон Фазлији заедно со директорот на Бизнис Конфедерација на Македонија господинот Миле Бошков беа…

Повеќе

Работна посета на ЗКРСМ во Косово – кај Амбасадорката на РСМ во Косово г-ѓа Јусуфи во Приштина и Здружението Еснаф во Призрен

Денеска, Претседателот на ЗКРСМ господин Агрон Фазлији заедно со стручната служба беше во работна посета на Косово кај амбасадорката на Република Северна Македонија во Косово…

Повеќе

Занаетчиска комора на РСМ потпиша Меморандум за соработка со Сојуз на стопански комори на Македонија

Денеска, Претседателот на Занаетчиска комора на Република Северна Македонија, господин Агрон Фазлији потпиша Меморандум за соработка со Сојуз на стопански комори на Македонија. Целта на…

Повеќе

Средба на ЗКРСМ со Скопски плански регион

Денеска во просториите на Регионална занаетчиска комора Куманово, Занаетчиска комора на Република Северна Македонија на чело со претседателот Агрон Фазлији се сретна со претставниците од…

Повеќе

Управен Одбор на ЗКРСМ во Тетово

Денеска (22.09.2020) се одржа Управен Одбор на ЗКРСМ во Тетово. На УО беа присутни повеќето претседатели на Регионалните занаетчиски комори на чело со претседателот Агрон…

Повеќе