Нашата цел е да им помогнеме на занаетчиските занаети да го добијат заслуженото место во општеството и да одржиме конструктивен политички дијалог, кој овозможува воспоставување рамковни услови за развој и унапредување на малите бизниси и занаетчиството.