Занаетчиска комора на Република Северна Македонија во координација со Регионалните занаетчиски комори (нејзините членови) ги спроведува јавните овластувања и во партнерство со сите релевантни институции што ги иницира, создава и спроведува одржливи наставни програми и ги мобилизира сите занаетчии со цел да се развие и унапреди занаетчиството, да се подобри конкурентноста и да ги прилагоди економските норми на Република Северна Македонија со стандардите на ЕУ.