INFO

Të dhëna themelore për Odën e Zejtarisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ZKRSM është…

ODA RANOJALE

Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 15 oda rajonale zejtare. ODA…

MJESHTËRI

Sipas Odës së Zejtarëve në Maqedoni, janë mbi 7000 zejtarë të regjistruar që punojnë në…

NGJARJE

Bordi Drejtues i OZRMV në Tetovë

Sot (22.09.2020) në Tetovë është mbajtur Bordi Administrativ i OZRMV-së. Në Bordin e Drejtorëve ishin të pranishëm shumica e kryetarëve të Odave Rajonale të zejtarisë,…

Më shumë