Sot në Kumanovë është mbajtur subvencionimi ceremonial i zejeve të vjetra dhe panairi i ekonomisë së vogël, i organizuar nga Oda Rajonale e Zejtarisë dhe Fondacioni Zhvillimor Kumanovë.
Subvencionimi i zejeve të vjetra është një investim në ekspertizë dhe inovacion, por në të njëjtën kohë mbështetje në zhvillimin e aktiviteteve artizanale, por edhe ruajtjen e veçantisë, aftësisë dhe ekspertizës në prodhimin e produkteve të cilësisë së lartë dhe autentike. Është pikërisht përmes ngjarjeve të këtij lloji që sigurisht ndërgjegjësojmë rëndësinë e zejeve të vjetra në jetën e përditshme dhe në një sistem ku në ditët e sotme po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm të nënvizohet rëndësia e zejtarëve dhe mjeshtrave të vjetër dhe të nënvizohet kontributi që ka. ata kanë nëpërmjet aftësive të tyre në shoqëri dhe ekonomi në nivel makro dhe mikro.
Në këtë manifestim u ndanë subvencione përfaqësuesve të zejeve të vjetra tradicionale, mirënjohje dhe pllakata nga kryetari i OZRMV-së z. Agron Fazliji dhe kryetari i komunës së Kumanovës z. Maksim Dimitrievski.
Dhoma e Zejtarisë së RMV-së si komunitet luftëtarësh për të drejtat dhe interesat e artizanëve, por edhe zëdhënëse për sfidat me të cilat përballen, do të vazhdojë të inicojë dhe subvencionojë zejet e vjetra dhe të mbajë panaire të tilla në qytetet e tjera të RMV-së në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe dhomat rajonale të zejtarisë.
. Ajo që u diskutua në intervistën gjysmë të strukturuar me drejtoreshën e OZRMV-së znj. Jelena Spasova, do të japë një kontribut të madh në përcaktimin e gjendjes aktuale të arsimit pas të mesëm (provimi i mjeshtërit ),cili do të përdoret në aktivitetet e mëtutjeshme për reforma. dhe përmirësimin e të njëjtës. OZRMV-së nuk do të ndalet këtu, do të vazhdojë edhe më tutje me të gjitha aktivitetet që do të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes së zejtarisë.