Me iniciativë të drejtorit të APPT-së, dr.Ljupço Janevski, sot në ambientet e Agjencisë u mbajt takim me kryetarin e Odës së Zejtarisë së RSM-së z.Agron Faziliji dhe drejtoreshën ekzekutive znj. Jelena Spasova. Në takim u diskutua për fillimin e bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve me nënshkrimin e një Memorandumi Bashkëpunimi në të cilin do të përcaktohen konkretisht qëllimet dhe aktivitetet e ardhshme për këto dy degë, ku do të jenë pjesë e zejeve të vjetra dhe tradita e përgjithshme në të ardhmen. të aktiviteteve të programit dhe pjesë e turizmit.