Në ambientet e OZRMV-së u mbajt takim me ekspertë të projektit IPA. Ajo që u diskutua në intervistën gjysmë të strukturuar me drejtoreshën e OZRMV-së znj. Jelena Spasova, do të japë një kontribut të madh në përcaktimin e gjendjes aktuale të arsimit pas të mesëm (provimi i mjeshtërit ),cili do të përdoret në aktivitetet e mëtutjeshme për reforma. dhe përmirësimin e të njëjtës. OZRMV-së nuk do të ndalet këtu, do të vazhdojë edhe më tutje me të gjitha aktivitetet që do të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes së zejtarisë.