Продолжуваме со обуките кои се дел од проектот финансиран од Министерство за Економија за развој и промоција на занаетчиството организирани од страна на ЗКРСМ и РЗК Куманово.