Oda e zejtarisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në koordinim me Odat Rajonale të Zejtarisë (anëtarët e saj) zbaton kompetenca publike dhe në partneritet me të gjitha institucionet përkatëse inicon, krijon dhe zbaton planprograme të qëndrueshme dhe mobilizon të gjithë zejtarët me qëllim të zhvillimit dhe avancimit. mjeshtëri, për të përmirësuar konkurrencën dhe përshtatjen e normave ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut me standardet e BE-së.