EMRI: Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Emri i shkurtër: OZRMV

Adresë:   ul.Vasil Glavinov nr.16/1-11 Shkup-Qendër

Tel: +389 2 505 3544

Facebook: https://www.facebook.com/zanatzeja
e-mail: info@zkrm.mk