Оваа обука е дел од проектот финансиран од Министерство за Економија за развој и промоција на занаетчиството организиран од страна на ЗКРСМ и РЗКВ.