Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 14 oda rajonale zejtare.

ODA E ZJETARIT – SHKUP
DHOMA RAJONALE E ZJETARIT – MANASTER
ODA RAJONALE E ZJETARIT – VELES
DHOMA RAJONALE E ZJETARIT – OHRID

ODA RAJONALE E ZJETARIT- STRUGË
DHOMA RAJONALE ZJETARE – DIBËR
ODA RAJONALE E ZJETARIT – KUMANOVE
ODA RAJONALE E ZJETARIT – TETOVË

ODA RAJONALE E ZJATARIT – GOSTIVAR
DHOMA RAJONALE ZJETARE – GEVGELI
ODA RAJONALE E ZJETARIT – STRUMICË
DHOMA RAJONALE E ZJETARIT – PRILEP

OMA RAJONALE E ZJATARIT KOMUNAL – RESEN
ODA RAJONALE E ZJETARIT – VELES
DHOMA RAJONALE ZJETARE – SHTP