ИНФО

Основни податоци за Занаетчиската комора на Република Северна Македонија ЗКРСМ има јавни овластувања дадени од…

КОМОРИ

Занаетчиска комора на Република Северна Македонија се состои од 1 градска и 14 регионални занаетчиски…

ЗАНАЕТИ

Според Комората на занаетчии во Македонија има над 7.000 пријавени занаетчии кои работат во 300…

НАСТАНИ

Форум ” Занаетчиството како важен дел на економијата и неговата визија за создавање на квалификувана работна сила во Република Северна Македонија “

Почитувани,Занаетчиска Комора на Република Северна Македонија, е организатор на Форумот " Занаетчиството како важен дел на економијата инеговата визија за создавање на квалификувана работна сила…

Повеќе

Средба на ЗКРСМ и АППТ

По иницијатива на директорот на АППТ д-р Љупчо Јаневски денес во просториите на Агенцијата, се оствари средба со претседателот на Занаетчиската комора на РСМ г-дин…

Повеќе

Извршната директорка на ЗКРСМ Јелена Спасова ја понесе наградата како најдобра жена лидер за 2023

Верувамe дека постапките зборуваат погласно од зборовите и дека вистинската верба во нашите способности доаѓа од работата што ја работиме и влијанието што го создаваме“.…

Повеќе